การเดินทาง

  1. จาก กทม ทางหลวงหมายเลข 21 กรุงเทพ-หล่มสัก เมื่อถึงสี่แยกพ่อขุนผาเมือง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย 12 ไปทางจังหวัดขอนแก่น ผ่านอุทยาน แห่งชาติน้ำหนาวประมาณ 20 กิโลเมตร โดยผ่านด่านอุทยานจุดที่ 2 ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ อ. น้ำหนาว เมื่อถึง อ. น้ำหนาว เดินทางต่อไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร “กาลครั้งหนึ่ง” อยู่ทางขวามือ (ระหว่างหลักกิโลเมตร 39-40)

  2. จากจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางขอนแก่นตรงมาทาง อ. ชุมแพ อ. คอนสาร มุ่งหน้าจังหวัดเพชรบูรณ์ จาก อ. คอนสารประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงแยกเข้าสู่ อ. น้ำหนาว เมื่อถึง อ. น้ำหนาว เดินทางต่อไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร “กาลครั้งหนึ่ง” อยู่ทางขวามือ (ระหว่างหลักกิโลเมตร 39-40)

  3. จาก อ. หล่มสัก-อ. หล่มเก่า มาตามเส้นทางสาย 2216 วังสะพุง-น้ำหนาว ประมาณ 50 กิโลเมตร “กาลครั้งหนึ่ง” อยู่ด้านซ้ายมือ

© 2014-2021 onceuponatime-namnao.com All Rights Reserved.